Kvalita

Společnost Kollmorgen s.r.o., sídlící na adrese Evropská 864 Modřice, má zaveden a certifikován systém integrovaného managementu (IMS). Tento systém je tvořen systémem řízení kvality dle ISO 9001 a systémem řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001 v platném znění. Certifikaci dle ISO 9001 získala společnost 15.06.2001, certifikaci dle ISO 14001 20.09.2007. V září 2018 proběhl ve společnosti re-certifikační audit, který prověřil integrované systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí dle nových revizí norem z roku 2015. Byla konstatována shoda procesů s mezinárodními standardy a efektivně nastavený systém řízení. Audit byl proveden renomovanou certifikační společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC.

Systém řízení je certifikován pro rozsah činností:
  • Návrh, vývoj, výroba, dodávání a servis elektrických motorů, generátorů a frekvenčních měničů
Společnost Kollmorgen s.r.o., vnímá efektivně fungující systém řízení jako významný nástroj, který napomáhá zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s ohledem na životní prostředí, bezpečnost a hospodaření s energií a přispívá tak k vyšší spokojenosti zákazníků.Integrovaná politika QMS + EMSAktualizováno: 15.09.2021